Jan Rabanowski

Imię i nazwisko: Jan Rabanowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Jan Rabanowski - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 21 Olsztyn

Tytul/stopien naukowy: inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 21 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)