Jan Witoszka

Imię i nazwisko: Jan Witoszka
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: PSL-NW

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Organizacyjno-Samorzadowa

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Okreg wyborczy: 16 Zamosc

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania PSL-NW
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Organizacyjno-Samorzadowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)