Jan Zerkowski

Imię i nazwisko: Jan Zerkowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)