Jerzy Dominski

Imię i nazwisko: Jerzy Dominski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Jerzy Dominski - III kadencja 1961 - 1965
- Jerzy Dominski - IV kadencja 1965 - 1969
- Jerzy Dominski - V kadencja 1969 - 1972
- Jerzy Dominski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 2

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 2 (Okreg wyborczy)