Jerzy Jodlowski

Imię i nazwisko: Jerzy Jodlowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Jerzy Jodlowski - I kadencja 1952 - 1956
- Jerzy Jodlowski - II kadencja 1957 - 1961
- Jerzy Jodlowski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Wyznaniowa i Narodowosciowa

Okreg wyborczy: 6 Lodz

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyznaniowa i Narodowosciowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 6 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)