Jerzy Morawski

Imię i nazwisko: Jerzy Morawski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Jerzy Morawski - I kadencja 1952 - 1956
- Jerzy Morawski - II kadencja 1957 - 1961
- Jerzy Morawski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Propagandowa

Komisje Sejmowe: Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu

Okreg wyborczy: 39 Boleslawiec

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Propagandowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 39 Boleslawiec (Okreg wyborczy)