Jozef Aleksander Kaczocha

Imię i nazwisko: Jozef Aleksander Kaczocha
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Przemyslowa

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Komisje Sejmowe: Morska i Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Odno¶niki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Morska i Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)