Jozef Maciejewski

Imię i nazwisko: Jozef Maciejewski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Okreg wyborczy: 29 Szczecin

Tytul/stopien naukowy: inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 29 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)