Julian Sadlowski

Imię i nazwisko: Julian Sadlowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)