Karol Kurpiewski

Imię i nazwisko: Karol Kurpiewski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiatowa

Komisje Sejmowe: Propagandowa

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 5 Minsk Mazowiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiatowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Propagandowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 5 Minsk Mazowiecki (Okreg wyborczy)