Kazimierz Banach

Imię i nazwisko: Kazimierz Banach
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Kazimierz Banach - I kadencja 1952 - 1956
- Kazimierz Banach - II kadencja 1957 - 1961
- Kazimierz Banach - III kadencja 1961 - 1965
- Kazimierz Banach - IV kadencja 1965 - 1969
- Kazimierz Banach - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 23 Gdansk

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 23 Gdansk (Okreg wyborczy)