Kazimierz Nadobnik

Imię i nazwisko: Kazimierz Nadobnik
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu

Okreg wyborczy: 34 Gniezno

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 34 Gniezno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)