Kazimierz Rapaczynski

Imię i nazwisko: Kazimierz Rapaczynski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 41 Bedzin

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Bedzin (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)