Kazimierz Witaszewski

Imię i nazwisko: Kazimierz Witaszewski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Kazimierz Witaszewski - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Pracy i Opieki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Przemyslowa

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Pracy i Opieki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)