Leon Adamowski

Imię i nazwisko: Leon Adamowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Leon Adamowski - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Komisje Sejmowe: Przemyslowa

Komisje Sejmowe: Zdrowia

Okreg wyborczy: 20 Elk

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Elk (Okreg wyborczy)