Leon Chajn

Imię i nazwisko: Leon Chajn
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Leon Chajn - I kadencja 1952 - 1956
- Leon Chajn - II kadencja 1957 - 1961
- Leon Chajn - III kadencja 1961 - 1965
- Leon Chajn - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)