Leon Kruczkowski

Imię i nazwisko: Leon Kruczkowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Leon Kruczkowski - I kadencja 1952 - 1956
- Leon Kruczkowski - II kadencja 1957 - 1961
- Leon Kruczkowski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)