Ludwik Affa

Imię i nazwisko: Ludwik Affa
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Okreg wyborczy: 45 Opole

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Opole (Okreg wyborczy)