Michal Gwiazdowicz

Imię i nazwisko: Michal Gwiazdowicz
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Michal Gwiazdowicz - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Komunikacyjna

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Okreg wyborczy: 3 Plonsk

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Komunikacyjna (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Plonsk (Okreg wyborczy)