Michal Szuldenfrei

Imię i nazwisko: Michal Szuldenfrei
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Prawnicza i Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Wyznaniowa i Narodowosciowa

Komisje Sejmowe: Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Prawnicza i Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyznaniowa i Narodowosciowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)