Mieczyslaw Popiel

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Popiel
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Popiel - I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Morska i Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Przemyslowa

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Okreg wyborczy: 41 Bedzin

Tytul/stopien naukowy: inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Morska i Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 41 Bedzin (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)