Pawel Chadaj

Imię i nazwisko: Pawel Chadaj
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu

Komisje Sejmowe: Oswiatowa

Okreg wyborczy: 17 Chelm

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiatowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Chelm (Okreg wyborczy)