Roman Nowak

Imię i nazwisko: Roman Nowak
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Roman Nowak - I kadencja 1952 - 1956
- Roman Nowak - II kadencja 1957 - 1961
- Roman Nowak - III kadencja 1961 - 1965
- Roman Nowak - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Przemyslowa

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Okreg wyborczy: 40 Katowice

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Przemyslowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 40 Katowice (Okreg wyborczy)