Stanislaw Cieslak

Imię i nazwisko: Stanislaw Cieslak
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Stanislaw Cieslak - I kadencja 1952 - 1956
- Stanislaw Cieslak - II kadencja 1957 - 1961
- Stanislaw Cieslak - III kadencja 1961 - 1965
- Stanislaw Cieslak - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Komisje Sejmowe: Przemyslowa

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: lista panstwowa nr 3

Tytul/stopien naukowy: mgr filozof

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z lista panstwowa nr 3 (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozof (Tytul/stopien naukowy)