Stanislaw Osiecki

Imię i nazwisko: Stanislaw Osiecki
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Przemyslowa

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 25 Bydgoszcz

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Przemyslowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 25 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)