Stanislaw Wojcik

Imię i nazwisko: Stanislaw Wojcik
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Stanislaw Wojcik - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Okreg wyborczy: 15 Lublin

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 15 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)