Stanislaw Zagorski

Imię i nazwisko: Stanislaw Zagorski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiatowa

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Komisje Sejmowe: Zdrowia

Okreg wyborczy: 10 Lodz

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiatowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)