Stefan Jedrychowski

Imię i nazwisko: Stefan Jedrychowski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Inne kadencje:
- Stefan Jedrychowski - I kadencja 1952 - 1956
- Stefan Jedrychowski - II kadencja 1957 - 1961
- Stefan Jedrychowski - III kadencja 1961 - 1965
- Stefan Jedrychowski - IV kadencja 1965 - 1969
- Stefan Jedrychowski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 23 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 23 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)