Witold Oleszczak

Imię i nazwisko: Witold Oleszczak
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: PSL-NW

Komisje Sejmowe: Administracji i Bezpieczenstwa

Komisje Sejmowe: Ziem Odzyskanych i Repatriacji

Okreg wyborczy: 38 Legnica

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania PSL-NW
- posłowie z Administracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Ziem Odzyskanych i Repatriacji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Legnica (Okreg wyborczy)