Witold Wenclik

Imię i nazwisko: Witold Wenclik
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Skarbowo-Budzetowa

Komisje Sejmowe: Adminsitracji i Bezpieczenstwa

Komisje Sejmowe: Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu

Okreg wyborczy: 19 Bialystok

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Skarbowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Adminsitracji i Bezpieczenstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 19 Bialystok (Okreg wyborczy)