Wladyslaw Kosydarski

Imię i nazwisko: Wladyslaw Kosydarski
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: PSL-NW

Komisje Sejmowe: Morska i Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Odbudowy

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego

Okreg wyborczy: 30 Lobez

Tytul/stopien naukowy: inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania PSL-NW
- posłowie z Morska i Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Odbudowy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Lobez (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. (Tytul/stopien naukowy)