Zofia Lyznik

Imię i nazwisko: Zofia Lyznik
Kadencja sejmowa: Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Wyznaniowa i Narodowosciowa

Okreg wyborczy: 3 Plonsk

Odnośniki:
- inni posłowie z Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyznaniowa i Narodowosciowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Plonsk (Okreg wyborczy)