Aleksander Gajdek

Imię i nazwisko: Aleksander Gajdek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Aleksander Gajdek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego

Okreg wyborczy: 64 Rzeszow

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Rzeszow (Okreg wyborczy)