Alfons Klafkowski

Imię i nazwisko: Alfons Klafkowski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Alfons Klafkowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 7 Poznan

Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)