Alfred Przydatek

Imię i nazwisko: Alfred Przydatek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Alfred Przydatek - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 30 Kielce

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Kielce (Okreg wyborczy)