Alojzy Czarnecki

Imię i nazwisko: Alojzy Czarnecki
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Alojzy Czarnecki - IV kadencja 1965 - 1969
- Alojzy Czarnecki - V kadencja 1969 - 1972
- Alojzy Czarnecki - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 34 Koszalin

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 34 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)