Alojzy Mielich

Imię i nazwisko: Alojzy Mielich
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Alojzy Mielich - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 22 Chorzow

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 22 Chorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr hab. ekonomii (Tytul/stopien naukowy)