Andrzej Zabinski

Imię i nazwisko: Andrzej Zabinski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Andrzej Zabinski - IV kadencja 1965 - 1969
- Andrzej Zabinski - V kadencja 1969 - 1972
- Andrzej Zabinski - VII kadencja 1976 - 1980
- Andrzej Zabinski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 22 Chorzow

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 22 Chorzow (Okreg wyborczy)