Anna Wojtczak

Imię i nazwisko: Anna Wojtczak
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Okreg wyborczy: 72 Pruszkow

Tytul/stopien naukowy: inz. technolog drewna

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Pruszkow (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. technolog drewna (Tytul/stopien naukowy)