Arkadiusz Laszewicz

Imię i nazwisko: Arkadiusz Laszewicz
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Arkadiusz Laszewicz - I kadencja 1952 - 1956
- Arkadiusz Laszewicz - III kadencja 1961 - 1965
- Arkadiusz Laszewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Arkadiusz Laszewicz - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 10 Augustow

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Augustow (Okreg wyborczy)