Barbara Szambelan

Imię i nazwisko: Barbara Szambelan
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Barbara Szambelan - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 79 Gorzow Wielkopolski

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 79 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)