Bernard Kus

Imię i nazwisko: Bernard Kus
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Bernard Kus - VII kadencja 1976 - 1980
- Bernard Kus - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 56 Opole

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 56 Opole (Okreg wyborczy)