Bernard Roskiewicz

Imię i nazwisko: Bernard Roskiewicz
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Bernard Roskiewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Bernard Roskiewicz - V kadencja 1969 - 1972
- Bernard Roskiewicz - VII kadencja 1976 - 1980
- Bernard Roskiewicz - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 75 Legnica

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Legnica (Okreg wyborczy)