Boleslaw Struzek

Imię i nazwisko: Boleslaw Struzek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Boleslaw Struzek - I kadencja 1952 - 1956
- Boleslaw Struzek - VII kadencja 1976 - 1980
- Boleslaw Struzek - VIII kadencja 1980 - 1985
- Boleslaw Struzek - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 59 Leszno

Tytul/stopien naukowy: prof. ekonomiki rolnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 59 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. ekonomiki rolnictwa (Tytul/stopien naukowy)