Bronislaw Bury

Imię i nazwisko: Bronislaw Bury
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Bronislaw Bury - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)