Bronislaw Jurkiewicz

Imię i nazwisko: Bronislaw Jurkiewicz
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Bronislaw Jurkiewicz - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Okreg wyborczy: 70 Otwock

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 70 Otwock (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)