Bronislaw Miczajka

Imię i nazwisko: Bronislaw Miczajka
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Bronislaw Miczajka - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego

Okreg wyborczy: 26 Rybnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 26 Rybnik (Okreg wyborczy)