Feliks Barabasz

Imię i nazwisko: Feliks Barabasz
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Feliks Barabasz - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 53 Olsztyn

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Olsztyn (Okreg wyborczy)