Franciszek Kaim

Imię i nazwisko: Franciszek Kaim
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Franciszek Kaim - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 14 Torun

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. metalurg

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 14 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. metalurg (Tytul/stopien naukowy)