Franciszek Kociemski

Imię i nazwisko: Franciszek Kociemski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 50 Tomaszow Mazowiecki

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Tomaszow Mazowiecki (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)